LCHF

 

Low Carb High Fat (LCHF) kost är precis som det låter en diet med lite kolhydrater och mycket fett. Denna diet och olika former av dieter med lågt kolhydratintag har varit populära under en längre tid. Jämfört med många traditionella dieter är LCHF en kosthållning där de flesta upplever att de alltid kan äta sig mätta bara man undviker kolhydrater. Med lite kolhydrater brukar man tala om att maximalt intag om 5% får vara kolhydrater. I vikt rman standing happiness on the kitchen and preparing foodör sig detta alltså om kring 10 gram per dag. En strikt LCHF kost brukar förespråka att maximalt 2% av matintaget ska vara kolhydrater.

Enligt Livsmedelsverkets riktlinjer bör ett normalt intag av kolhydrater ligga på mellan 40-60%. Ju mer man rör på sig desto mer kolhydrater bör man äta. LCHF modellen är därmed i stor kontrast till den klassiska Tallriksmodellen.

Fördelarna med en LCHF kost ska enligt utsago vara att man kan gå ned i vikt. När man talar om att gå ner i vikt menar man oftast egentligen att minska i fettmassa. Många har kunnat gå ned i fettmassa relativt enkelt med hjälp av en LCHF diet. Det beror mycket på att man mestadels äter fett och protein vilket ger en hög
mättnadskänsla. Förespråkarna för kosthållningen menar att det även har goda effekter på att stabilisera blodsocker. Detta kan verka logiskt då The empty platedet är främst kolhydrater i olika former som påverkar blodsockret.

Kortsiktigt finns det belägg för att denna typ av diet kan minska fettmängden hos människor. Dock har inga större studier gjorts och man vet egentligen inte speciellt mycket om de långsiktiga effekterna. Orsaken till att man kan minska i fettmängd av att äta mycket protein och fett antas vara att man då oftast äter färre kalorier totalt sett. På detta vis blir dieten precis som en traditionell diet då man helt enkelt äter färre kalorier. Den stora skillnaden är att man inte upplever sig vara hungrig. Dessutom är protein och fett en större process för kroppen att bryta ned och använda. Med andra ord är det en större del av protein och fett som kroppen gör sig av med istället för att lagra det.

Related posts